Zadanie 10.

W systemie Windows użycie prezentowanego polecenia spowoduje tymczasową zmianę koloru
  1. tła i czcionki okna Windows.
  2. paska nazwy okna Windows.
  3. czcionki wiersza poleceń.
  4. tła okna wiersza poleceń.
C