Zadanie 1.

Liczba BACA zapisana w systemie heksadecymalnym odpowiada liczbie
  1. 47821(10)
  2. 135316(8)
  3. 1100101010111010(2)
  4. 1011101011001010(2)
D