Zadanie 40.

Programem służącym do archiwizacji danych w systemie Linux jest
  1. compress
  2. lzma
  3. gzip
  4. tar
D