Zadanie 39.

W strategii archiwizacji danych zwanej Dziadek – Ojciec – Syn na poziomie Dziadek wykonuje się kopię danych na koniec
  1. dnia.
  2. roku.
  3. miesiąca.
  4. tygodnia.
C