Zadanie 38.

W systemie Windows po wydaniu polecenia systeminfo nie uzyska się informacji o
  1. liczbie procesorów.
  2. liczbie partycji podstawowych.
  3. zainstalowanych poprawkach.
  4. zamontowanych kartach sieciowych.
B