Zadanie 37.

Do sprawdzania rozmiaru katalogu w systemie Linux służy polecenie
  1. du
  2. cp
  3. ps
  4. rm
A