Zadanie 34.

Za pomocą przedstawionego na rysunku urządzenia można przetestować działanie
  1. zasilacza.
  2. procesora.
  3. płyty głównej.
  4. dysku twardego.
A