Zadanie 33.

Użytkownik systemu Linux, chcąc przetestować dysk twardy pod kątem występowania na nim uszkodzonych sektorów, może użyć programu
  1. fsck.
  2. defrag.
  3. chkdsk.
  4. scandisk.
A