Zadanie 31.

Który przyrząd pomiarowy służy do sprawdzenia wartości napięć w zasilaczu?
  1. Omomierz.
  2. Watomierz.
  3. Woltomierz.
  4. Amperomierz.
C