Zadanie 3.

Brak informacji o parzystości liczby lub o znaku wyniku, wykonywanej operacji w ALU, może świadczyć o problemach w działaniu
  1. pamięci cache.
  2. wskaźnika stosu.
  3. tablicy rozkazów.
  4. rejestru flagowego.
D