Zadanie 29.

W skanerze z układami CIS elementem oświetlającym skanowany dokument jest
  1. świetlówka.
  2. układ żarówek.
  3. lampa fluorescencyjna.
  4. grupa trójkolorowych diod LED.
D