Zadanie 28.

Który interfejs umożliwia korzystanie ze sterowników i oprogramowania systemu operacyjnego, zapewniając m.in. przepływ danych między pamięcią systemową a dyskiem SATA?
  1. EHCI
  2. OHCI
  3. AHCI
  4. UHCI
C