Zadanie 26.

Który typ licencji uprawnia do dowolnych modyfikacji, kopiowania oraz rozpowszechniania po uiszczeniu dowolnej opłaty na rzecz autora?
  1. adware.
  2. shareware.
  3. postcardware.
  4. donationware.
D