Zadanie 20.

Minimalną długość hasła użytkownika w systemie Windows można ustawić za pomocą polecenia
  1. net user
  2. net config
  3. net accounts
  4. net computer
C