Zadanie 9.

Narzędzia dostrajania oraz Unity Tweak Tool to narzędzia systemu Linux służące do
  1. nadawania uprawnień do zasobów systemowych.
  2. zarządzania kontami użytkowników.
  3. konfiguracji zapory systemowej.
  4. personalizacji systemu.
D