Zadanie 5.

Magistrala zakończona elementem przedstawionym na rysunku jest charakterystyczna dla interfejsu
  1. SCSI
  2. SATA
  3. ATAPI
  4. UDMA
A