Zadanie 33.

Proces, w wyniku którego pliki gromadzone na dysku twardym są zapisywane na niesąsiadujących ze sobą klastrach, jest nazywany
  1. defragmentacją danych.
  2. kodowaniem danych.
  3. konsolidacją danych.
  4. fragmentacją danych.
D