Zadanie 29.

Ikona z wykrzyknikiem przedstawiona na rysunku, która występuje przy nazwie urządzenia w Menedżerze urządzeń, oznacza, że urządzenie to
  1. działa poprawnie.
  2. zostało wyłączone.
  3. nie działa poprawnie.
  4. sterowniki na nim zainstalowane mają nowszą wersję.
C