Zadanie 27.

Przy dłuższych przestojach drukarki atramentowej używane w niej pojemniki z tuszem powinny
  1. zostać wymontowane z drukarki i umieszczone w szafie, bez dodatkowych zabezpieczeń.
  2. zostać zabezpieczone w specjalnych pudełkach uniemożliwiających zasychanie dysz.
  3. pozostać w drukarce, bez wykonywania dodatkowych czynności.
  4. pozostać w drukarce, którą należy zabezpieczyć folią.
B