Zadanie 26.

Wskaż rysunek przedstawiający materiał eksploatacyjny typowy dla drukarek żelowych.
  1. A.
  2. B.
  3. C.
  4. D.
C