Zadanie 2.

Wynikiem sumowania liczb binarnych 1001101 i 11001 jest
  1. 1000110
  2. 1100111
  3. 1000111
  4. 1100110
D
Ponieważ
http://egzamin-e12.blogspot.com/2016/12/systemy-liczbowe.html