Zadanie 17.

Oprogramowanie regularnie przerywające działanie poprzez wyświetlanie komunikatu żądania uiszczenia zapłaty, która spowoduje usunięcie tego komunikatu, jest rozpowszechniane na bazie licencji
  1. nagware
  2. careware
  3. greenware
  4. crippleware
A