Zadanie 16.

Wskaż rysunek przedstawiający symbol stosowany do oznaczenia portu równoległego LPT.
  1. A.
  2. B.
  3. C.
  4. D.
D