Zadanie 15.

Rysunek przedstawia schemat
  1. karty graficznej.
  2. przetwornika DAC.
  3. zasilacza impulsowego.
  4. przełącznika kopułkowego.
C