Zadanie 14.

Zagrożeniem dla bezpieczeństwa systemu operacyjnego, wymuszającym jego automatyczną aktualizację, są
  1. niewłaściwie ustawione prawa do plików.
  2. luki w oprogramowaniu systemowym.
  3. błędnie zainstalowane sterowniki urządzeń.
  4. błędne hasła użytkowników z prawami administratora.
B