Zadanie 40.

W cenniku usług komputerowych znajdują się przedstawione niżej zapisy. Ile będzie wynosił koszt dojazdu serwisanta do klienta mieszkającego poza miastem, w odległości 15 km od siedziby firmy?
  1. 30 zł
  2. 30 zł + VAT
  3. 25 zł + 2 zł za każdy km poza granicami miasta
  4. 60 zł + VAT
D