Zadanie 39.

Użytkownicy dysków SSD w ramach zalecanych czynności konserwacyjnych nie powinni wykonywać
  1. defragmentacji dysku.
  2. systematycznych kopii zapasowych danych.
  3. czyszczenia wnętrza jednostki centralnej z kurzu.
  4. systematycznego sprawdzania dysku programem antywirusowym.
A