Zadanie 38.

Dane z dysku twardego HDD z uszkodzonym sterownikiem silnika SM można odzyskać
  1. przez wymianę silnika SM.
  2. za pomocą polecenia fixmbr.
  3. za pomocą zewnętrznego programu do odzyskiwania danych np. TestDisk.
  4. przez wymianę płytki z elektroniką dysku na inną pochodzącą z takiego samego modelu.
D