Zadanie 36.

W sytemie Linux do monitorowania bieżących procesów służy polecenie
  1. df
  2. ps
  3. free
  4. watch
B