Zadanie 30.

Przedstawiony schemat obrazuje zasadę działania skanera
  1. bębnowego.
  2. płaskiego.
  3. ręcznego.
  4. 3D.
D