Zadanie 27.

Do zasilacza UPS o mocy rzeczywistej 480 W nie należy podłączać
  1. urządzeń sieciowych typu ruter.
  2. drukarki laserowej.
  3. modemu ADSL.
  4. monitora.
B