Zadanie 26.

W której technologii budowy projektorów wykorzystywany jest system mikroskopijnych luster, z których każde odpowiada 1 pikselowi wyświetlanego obrazu?
  1. LCD
  2. DLP
  3. LED
  4. LCOS
B