Zadanie 25.

Użytkownik który chce drukować dokumenty jednocześnie w oryginale i trzech kopiach na papierze samokopiującym, powinien do tego celu zakupić drukarkę
  1. termotransferową.
  2. atramentową.
  3. laserową.
  4. igłową.
D