Zadanie 20.

Zwykły użytkownik systemu Linux, kóry chce usunąć konto innego użytkownika razem z jego katalogiem domowym, powinien wydać polecenie
  1. userdel nazwa_użytkownika
  2. userdel -d nazwa_użytkownika
  3. sudo userdel nazwa_użytkownika
  4. sudo userdel -r nazwa_użytkownika
D