Zadanie 17.

W systemie Windows użytkownik oraz wszystkie grupy, do których on należy mają uprawnienia „odczyt” do folderu XYZ. Użytkownik ten będzie mógł wykonywać operacje
  1. usunięcia folderu XYZ
  2. zmiany nazwy folderu XYZ
  3. kopiowania plików do folderu XYZ
  4. odczytu uprawnień do folderu XYZ
D