Zadanie 15.

Liczby 1001 oraz 100 w wierszu pliku /etc/passwd oznaczają
  1. liczbę udanych i nieudanych prób logowania.
  2. identyfikatory użytkownika i grupy w systemie.
  3. numer koloru czcionki i numer koloru tła w terminalu.
  4. liczbę dni od ostatniej zmiany hasła i liczbę dni do wygaśnięcia hasła.
B