MiniRepetytorium Symbole i piktogramy


Symbole i piktogramy związane z urządzeniami techniki komputerowej możemy podzielić na:
 • oznaczenia techniczne np. wejść, wyjść...
 • znaki norm i standardów
Tematy:
 1. Symbole i piktogramy
 2. Normy i standardy


 • USB
 • FireWire
 • LPT
 • COM
 • D-SUB
 • DVI
 • Produkt nadające się do powtórnego przetworzenia
 • Opakowanie nadaję się do recyklingu
 • Zużyte urządzenie elektroniczne lub elektryczne ze znakiem, należy przekazać do punkty odbioru zużytej elektroniki
 • Deklaracja producenta, że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej.
 • Energy Star - międzynarodowy program mający na celu promowanie produktów energooszczędnych i zmniejszenie wydzielania gazów będących przyczyną efektu cieplarnianego. 
 •  TCO (norma) – seria norm i certyfikatów takich jak: TCO 99, TCO 03, TCO 05 dla elektronicznych urządzeń i mebli biurowych, oceniająca zgodność produktów pod względem ergonomii, energooszczędności i ekologii
 •  Strzeżenie przed porażeniem prądem
 •  Oznaczenie praw autorskich

Uwaga:
Zadania: