Zadanie 8.

Który port na przedstawionej płycie głównej umożliwia podłączenie zewnętrznego dysku poprzez interfejs e-SATA?
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
B