Zadanie 4.

We wtyczce zasilania SATA został uszkodzony żółty przewód. Oznacza to, że złącze nie podaje napięcia o wartości
  1. 5V
  2. 12V
  3. 3,3V
  4. 8,5V
B