Zadanie 37.

Aby uruchomić tryb awaryjny w systemach rodziny Windows, należy podczas uruchamiania komputera wcisnąć klawisz
  1. F1
  2. F7
  3. F8
  4. F10
C