Zadanie 33.

Przy uruchamianiu komputera pojawia się komunikat "CMOS checksum error press F1 to continue press DEL to setup". Wciśnięcie klawisza DEL spowoduje
  1. usunięcie pliku setup.
  2. skasowanie zawartości pamięci CMOS.
  3. wejście do BIOS-u komputera.
  4. przejście do konfiguracji systemu Windows.
C