Zadanie 31.

Użytkownik Jan nie może zmienić właściciela drukarki w systemie Windows. Aby miał taką możliwość, należy przypisać mu w opcjach zabezpieczeń prawo do
  1. zmiany uprawnień drukowania.
  2. zarządzania dokumentami.
  3. zarządzania drukarkami.
  4. uprawnień specjalnych.
D