Zadanie 24.

Odzyskiwanie surowców z odpadów w celu ich ponownego wykorzystania to
  1. kataliza.
  2. recykling.
  3. utylizacja.
  4. segregacja.
B