Zadanie 22.

Autorskie prawo majątkowe twórcy do programu komputerowego
  1. nie jest prawem zbywalnym.
  2. nie jest ograniczone.
  3. można przenosić na inną osobę.
  4. trwa 25 lat od daty pierwszej publikacji.
C