Zadanie 15.

Aby ustawić w systemach operacyjnych rodziny Windows właściwość pliku ba tylko do odczytu, należy użyć polecenia
  1. chmod
  2. attrib
  3. ftype
  4. set
B