Zadanie 14.

echo off
echo.ola.txt >> ala.txt
pause
W wyniku wykonania przedstawionego skryptu
  1. zawartość pliku ola.txt zostanie skopiowana do pliku ala.txt
  2. zawartość pliku ala.txt zostanie do pliku ola.txt
  3. zostanie wpisany tekst ola.txt do pliku ala.txt
  4. zostanie wpisany tekst ala.txt do pliku ola.txt
C