Zadanie 13.

Które polecenie należy wydać, aby uzyskać wykaz przedstawionych plików?

  1. dir *a*.jpg
  2. ls -| *a* *.jpg
  3. grep *a* *.jpg
  4. find *.jpg |*a*
B