Zadanie 11.

Partycją systemu Linux przechowującą tymczasowe dane w przypadku braku wolnej pamięci Ram jest
  1. var
  2. sys
  3. tmp
  4. swap
D