Zadanie 31.

Symulowanie stanów logicznych obwodów cyfrowych umożliwia
  1. sonometr.
  2. kalibrator.
  3. impulsator.
  4. sonda logiczna.
C