Zadanie 33.

Aby sprawdzić integralność systemu plików w systemie Linux należy użyć polecenia
  1. man
  2. fsck
  3. mkfs
  4. fstab
B